Qlik Sense QVD Full Load With Parameters

Qlik Sense de bulunan QVD leri bütün tabloyu indirecek şekilde parametrik bir şekilde yüklemek için aşağıdaki QVS kod bloğu kullanılabilir.

//Connect
LIB CONNECT TO 'DATABASE_NAME';

//QVD adı
LET vQVDName = 'QVD Adı Burda Olacak';

// SQL Tablo ismi
LET vSQLTableName = 'SQL den çekilecek tablo adı burda olacak';

$(vQVDName):
LOAD *;
SQL SELECT *
FROM SCHEMA."$(vSQLTableName)";

STORE $(vQVDName)  into  [lib://SharedFolder $(vQVDName).qvd](QVD);

DROP TABLE $(vQVDName);

Leave a Comment