Python Jira Kullanıcılarını Çekme

Python kullanarak JIRA dan kullanıcıları çekme işlemini JIRA nin Python kütüphanelerini kullanarak yapabiliriz. Aşağıda örnek olması açısından bir kod bloğu paylaşıyorum.

from collections import defaultdict
import requests
from jira import JIRA
import json

jira = JIRA(server='http://JIRAURL', auth=('username', 'password'))


test = jira.search_users(".",maxResults=5000)
print(len(test))
print(test)
for jr in test:
    print(jr.name)

Leave a Comment