Python File Size List For Directory

Aşağıdaki kodu kullanarak, python ile bir klasör içerisindeki bütün dosyaların boyutlarını çekip bu bilgileri html olarak yazdırabilirsiniz.

import os
import time
import datetime
from tabulate import tabulate

# kontrol edilecek path buraya yazılır
path = 'C:\\'

# bütün klasör içerisindeki dosyalar üzerinde kontrol sağlanır
files = []
# r=root, d=directories, f = files
for r, d, f in os.walk(path):
  for file in f:
    if '.qvd' in file:
      files.append(os.path.join(r, file))

# html tablo döndüren fonksiyon
def bordered_html_table(html_data, headers):
  add_border_to_html = "<table border=\"1\">"
  html_table = tabulate(html_data, headers, tablefmt="html")

  html_table = html_table.replace("<table>", add_border_to_html)
  return html_table


# take third element for sort
def takeThird(elem):
  return elem[2]


size_html = list()


headers = ["File Name", "File Size", "File Last Modified"]


for f in files:
  size_list = list()
  size_list.append(f)
  size = os.path.getsize(f)
  last_modified = datetime.datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(f)).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  size_list.append(size)
  size_list.append(last_modified)
  size_html.append(size_list)


size_html.sort(reverse=True, key=takeThird)
html = bordered_html_table(size_html, headers)

print(html)

Leave a Comment