Users in Azure

Azure da tanımlı kullanıcıları aşağıdaki SQL ile bulabilirsiniz.

select name as username, create_date, modify_date, type_desc as type, authentication_type_desc as authentication_type from sys.database_principals where type not in ('A', 'G', 'R', 'X') and sid is not null order by username;

Leave a Comment